ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Τρούλης & Συνεργάτες αναζητεί απόφοιτους νομικών σχολών και δικηγόρους για συνεργασία.

Υποψήφιοι με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και άριστη γνώση της αγγλικής θα προτιμηθούν.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να αποστέλλετε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@troulislaw.com.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN