ΑΚΙΝΗΤΑ

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία τόσων ετών μάς επιτρέπουν να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας σχετικά με τις συναλλαγές που αφορούν την πώληση, την κατασκευή και τη διαχείριση ακινήτων, προσαρμοζόμενοι κάθε φορά στο κανονιστικό πλαίσιο περί χωροταξίας, πολεοδομίας και στις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Περαιτέρω, διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην εκπροσώπηση των επενδυτών - κατοίκων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό Πρόγραμμα Golden Visa, στο πλαίσιο του οποίου προβαίνουν σε αγορές ακινήτων ελάχιστου ύψους 250.000 ευρώ εξασφαλίζοντας τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους μόνιμες άδειες παραμονής (RP) για ελεύθερη κυκλοφορία σε ολόκληρο τον χώρο ΕΕ / Σένγκεν.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN