ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Τρούλης & Συνεργάτες παρέχει νομικές συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που άπτονται του Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού δικαίου.

Στο πελατολόγιο της εταιρείας ανήκουν ελληνικοί και διεθνείς επενδυτικοί οργανισμοί, με δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι δικηγόροι μας έχουν εμπειρία τόσο στην παραδοσιακή τραπεζική όσο και σε σύγχρονα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα.

Η εταιρεία έχει χειριστεί κατά το παρελθόν υποθέσεις εταιρικής χρηματοδότησης, σύναψης συμβάσεων απλής και ανανεούμενης (revolving) πίστωσης για λογαριασμό ξένων ναυτιλιακών εταιρειών, πώλησης και επαναμίσθωσης περιουσιακών στοιχείων (sale and leaseback), ιδιωτικής τραπεζικής, ομολογιακών τίτλων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring), αναδιάρθρωσης ιδιωτικού χρέους προς τραπεζικά ιδρύματα, πάσης φύσεως ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και σύνθετες συναλλαγές για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από διεθνή επιχειρηματικά κεφάλαια και επενδυτικά funds.

Η Τρούλης & Συνεργάτες παρέχει συνδρομή για τη διενέργεια συναλλαγών με τραπεζικά ιδρύματα στις περισσότερες έννομες τάξεις, ενώ παράλληλα η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στη δικαστική και εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τις παραπάνω δραστηριότητες.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN