ΕΜΠΟΡΙΚΟ / ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη σε υποθέσεις εμπορικού και εταιρικού δικαίου σε κάθε στάδιο του βίου της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύσταση όλων των εταιρικών τύπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιλέγοντας την πλέον συμφέρουσα λύση ενόψει των ιδιαίτερων επιχειρηματικών αναγκών των εντολέων της.

Οι δικηγόροι μας παρέχουν νομική υποστήριξη σε ζητήματα καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας, χρηματοδότησης εταιρειών, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων, εμπορικών συμβάσεων, συμφωνιών συνεργασίας, διενέργειας νομικού ελέγχου για λογαριασμό επιχειρήσεων, μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων, διασυνοριακών συναλλαγών, αναδιάρθρωσης και πτώχευσης εταιρειών, εξαγορών και συγχωνεύσεων κ.ά.

Στο πελατολόγιο της Τρούλης & Συνεργάτες ανήκουν πολυάριθμες ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις.

Βασική επιδίωξη της εταιρείας μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων νομικών λύσεων σε θέματα που άπτονται του εμπορικού και εταιρικού δικαίου, ώστε να προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εντολέα της

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN