ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ & ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι δικηγόροι της εταιρείας ειδικεύονται στον τομέα της δικαστικής και διαιτητικής επίλυσης διαφορών σε ένα ευρύτατο φάσμα αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών, μειώνοντας έτσι τους επιχειρηματικούς κινδύνους για λογαριασμό των εντολέων της.

Περαιτέρω, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπροσώπηση ιδιωτών και εταιρικών πελατών ενώπιον όλων των ελληνικών τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν η Τρούλης & Συνεργάτες χειρίσθηκε με επιτυχία σύνθετες αντιδικίες σε τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται διαφορές σχετιζόμενες με ναυτιλία και διεθνές εμπόριο.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN