ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Η Τρούλης & Συνεργάτες παρέχει νομικές συμβουλές σε εταιρικούς πελάτες και επενδυτές όσον αφορά συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών.

Η εταιρεία έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις συγχωνεύσεων και διασπάσεων εταιρειών ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ζητήματα μεταβολής εταιρικών τύπων (μετατροπών).

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του εταιρικού μετασχηματισμού, όπως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαπραγμάτευση για λογαριασμό των εντολέων μας, σύνταξη μη δεσμευτικών προσφορών, συμβάσεων αγοράς μετοχών και εξωεταιρικών συμφωνιών, συμβάσεων συγχώνευσης καθώς και διενέργεια νομικού ελέγχου επί εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων (due diligence).

Οι δικηγόροι μας συνεργάζονται με οικονομολόγους, ορκωτούς λογιστές και φοροτεχνικούς προκειμένου να προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις που λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN