ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Τρούλης & Συνεργάτες παρέχει συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας, τόσο σε ρυθμιστικά θέματα όσο και στο επίπεδο των εμπορικών συναλλαγών.

Ο Διευθύνων Εταίρος Μανώλης Τρούλης είναι ευρέως γνωστός στην ελληνική ενεργειακή αγορά, έχοντας εξειδικευμένη γνώση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την λειτουργία των ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου καθώς και για τη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 4001/2011).

Η εταιρεία σήμερα παρέχει νομικές συμβουλές για λογαριασμό ρυθμιστικών αρχών όσο και εταιρειών που φιλοδοξούν να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρεία ενεργεί για λογαριασμό του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), προσφέροντας νομική υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, από την δικαστική επίλυση διαφορών μέχρι την υποβολή προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, με σκοπό την βελτιστοποίησή του.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN