ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


ΧΡΗΣΗ

Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας Troulis & Co. διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης καλείται όπως διαβάσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης προσεκτικά και σε περίπτωση που δεν συμφωνεί μαζί τους να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η συνεχιζόμενη χρήση, ακόμη και μετά την τροποποίηση των Όρων και των Προϋποθέσεων Χρήσης, δηλώνει συγκατάθεση ως προς αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Η εταιρεία Troulis & Co. χρησιμοποιεί cookies για την ανώνυμη ανάλυση της κυκλοφορίας στον ιστότοπο, ώστε να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του ιστότοπου. Χρησιμοποιεί επίσης cookies ύστερα από άδεια για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ο χρήστης της ιστοσελίδας «www.troulislaw.com» οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και δεν δύναται να αναδημοσιεύει, αναπαράγει, διανέμει, μεταδίδει, τροποποιεί ή μεταφέρει τα ανωτέρω αναφερόμενα με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο και τρόπο για οποιονδήποτε λόγο.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης της ιστοσελίδας «www.troulislaw.com» ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η ιστοσελίδα αυτή δεν παρέχει νομικές συμβουλές. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο, παρέχονται για λόγους ενημέρωσης του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτύου αναφορικά με την ιστορική διαδρομή, τη στελέχωση της εταιρείας, καθώς και με τους τομείς δικαίου με τους οποίους ασχολείται αυτή. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου/χρήστης του διαδικτύου έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε νομική υποστήριξη, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης, ο οποίος επισκέπτεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των Όρων και των Προϋποθέσεων του παρόντος. 

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ – ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΛΛΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ

Η ιστοσελίδα αυτή δύναται να εμπεριέχει και δεσμούς με άλλες ιστοσελίδες, ως επί το πλείστον νομικού ενδιαφέροντος, για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση της δικηγορικής εταιρείας. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτές, τις έξω από τη ιστοσελίδα αυτή πληροφορίες ή πηγές, ο χρήστης πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους και όχι στον διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν τελικά ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, θα επιλύονται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, των οποίων τη δικαιοδοσία αναγνωρίζει αμετάκλητα ο χρήστης / επισκέπτης της Ιστοσελίδας.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN