ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ομάδα μας χειρίζεται όλες τις αστικές υποθέσεις με αίσθημα ευθύνης, μέριμνας και επιμονή, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους πεδίο, όπως περιπτώσεις διαζυγίου, επιμέλειας τέκνων, υιοθεσίας παιδιού, κληρονομιάς και διευθέτησης διαφόρων περιουσιακών θεμάτων που αφορούν συλλογικές διεκδικήσεις, καθώς και αστικές και επαγγελματικές μισθώσεις και διαφορές εμπραγμάτου δικαίου.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN