ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η δικηγορική εταιρεία Τρούλης & Συνεργάτες διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε όλο το φάσμα του εργατικού δικαίου, παρέχοντας εξειδικευμένες γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε ζήτημα εργατικής φύσης, από την έναρξη μέχρι και τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης.

Ειδικότερα, οι δικηγόροι της εταιρείας μας παρέχουν νομική αρωγή σχετικά με τους όρους εργασίας εργασιακών συμβάσεων, την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, την καταγγελία συμβάσεων εργασίας, την επίσχεση εργασίας, την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος κ.ά.

Ταυτόχρονα η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων της ενώπιον των δικαστηρίων και της Επιθεώρησης Εργασίας, έχοντας καλλιεργήσει εξαιρετική φήμη στα ποινικά και πολιτικά ακροατήρια.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN