ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία μας παρέχει νομικές συμβουλές στους πελάτες της για την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού, καθώς οι νόμοι περί ανταγωνισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο εξελίσσονται ταχύτατα με τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων, τη νομοθέτηση ειδικών διατάξεων σε διάφορους τομείς καθώς και, τη θέσπιση νέων οδηγιών και νόμων που απαιτούν μια δομημένη και εξαιρετικά εξειδικευμένη νομική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων καταπολέμησης άδικων εμπορικών πρακτικών (anti- dumping) , καρτέλ, μονοπωλίων, επιδοτήσεων, εμπορικών θεμάτων και ρύθμιση για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών / υπηρεσιών.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN