Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας Απόφαση ΠΠρΑΘ 3938/2019 ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (παρατ. Μ. Φ. ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ) - 1151

March 6, 2020

Στην υπ’ αριθ. 3938/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για υπόθεση προσβολής προσωπικότητας δια του Τύπου μέσω συκοφαντικού δημοσιεύματος στο διαδίκτυο που χειρίστηκε η δικηγορική εταιρεία Τρούλης και Συνεργάτες, αναφέρεται εκτενώς άρθρο του περιοδικού  ‘’ Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ’’ στο τεύχος του Νοεμβρίου 2019 (ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ), με σχετικό σχολιασμό της δικηγόρου, Μαρίας - Φλωρεντίας Παγωμένου.

Για την ανάγνωση του παραπάνω άρθρου, επισκεφθείτε στο site μας την κατηγορία ΝΕΑ και εν συνεχεία ανατρέξτε στην επιλογή e - Έγγραφα.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN