Η συμμετοχή της δικηγορικής εταιρείας «ΤΡΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» στην 30η Έκδοση 2020/21 του Διεθνή Νομικού Οδηγού IFLR1000

December 10, 2020

Η δικηγορική εταιρεία «ΤΡΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» συμμετέχει στην 30η Έκδοση 2020/2021 του Διεθνή Νομικού Οδηγού IFLR1000, στον οποίο συμμετέχουν εξέχουσες δικηγορικές εταιρείες από όλο τον κόσμο. Σε συνέχεια επιτυχούς αξιολόγησης από τη συντακτική και ερευνητική ομάδα του Οδηγού IFLR1000, η δικηγορική εταιρεία «ΤΡΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» διακρίθηκε για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους τομείς του εταιρικού, τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού Δικαίου καθώς και, στον τομέα της ανάπτυξης κατασκευαστικών και επενδυτικών έργων. 

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN